GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
14:00 Krok Pierwszy
SUWAŁKI Kościuszki
Tadeusza Kościuszki 71A Województwo Podlaskie Intergrupa Pojezierze Otwarte, Polski