GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Tur
Sejny
Zawadzkiego 13 Województwo Podlaskie Intergrupa Pojezierze Otwarte, Polski
18:00 Bratek
Suwałki
Tadeusza Kościuszki 71 Województwo Podlaskie Intergrupa Pojezierze Otwarte, Polski