GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
16:00 Wybudzeni
Scunthorpe
Fenton St Wielka Brytania Intergrupa Północ Polski