GodzinaOdległośćMityngLokalizacjaAdresObszar administracyjnyStruktura AATypy
19:00 Tylko Dziś Oslo Møllergata 20 Norwegia Intergrupa Oslo Literatura, Polski