GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
20:00 Światełko Nadziei Weisbaden Lessingstraße 19 Niemcy Intergrupa Posłanie Polski, Zamknięte