GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
20:00 Światełko Nadziei
Weisbaden
Lessingstraße 19 Niemcy Intergrupa Posłanie Polski, Zamknięte