GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Spotkanie Aschaffenburg Memeler Str. 14 Niemcy Intergrupa Posłanie Otwarte, Polski, Sprzedaż literatury AA