GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:30 Akwadrat
Gorzów Wlkp
Słoneczna 63 Województwo Lubuskie Intergrupa Zachodnia Otwarte, Potwierdza uczestnictwo