GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Tylko Dziś Oslo Møllergata 20 Norwegia Intergrupa Oslo Polski, Sprzedaż literatury AA