GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 Pokora
Ciechanów
Maksymiliana Marii Kolbe 39 Województwo Mazowieckie Intergrupa Fara Dostęp dla wózków inwalidzkich, Otwarte
18:00 Abba
Glinojeck
Targowa 6 Województwo Mazowieckie Intergrupa Fara Zamknięte