GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Odrodzenie Nidzica - Wyborska 3 - O Wyborska 3 Województwo Warmińsko-Mazurskie Intergrupa Warmińsko-Mazurska Zamknięte
18:00 Eja Szczytno- Solidarności 12/34-E Solidarności 12/34 Polska Intergrupa Warmińsko-Mazurska Zamknięte
19:00 Odrodzenie Olsztyn Olsztyn-Jagiellońska 41 - F Jagiellońska 41 Województwo Warmińsko-Mazurskie Intergrupa Warmińsko-Mazurska Zamknięte