GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Asyż
Oleśnica
Kazimierza Wielkiego 8 Województwo Dolnośląskie Intergrupa Millennium Polski, Zamknięte