GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Arka Oleśnica - Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego 8 Województwo Dolnośląskie Intergrupa Milenium Zamknięte
18:15 Elżbieta Prusice Żmigrodzka 39 Województwo Dolnośląskie Intergrupa Milenium Zamknięte