GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:30 Nowe Życie
Namysłów
Skwer Kard. Wyszyńskiego 2 Województwo Dolnośląskie Intergrupa Millennium Zamknięte
18:00 Jadwiga
Trzebnica
Żołnierzy Września 19 Województwo Dolnośląskie Intergrupa Millennium Potwierdza uczestnictwo, Zamknięte