GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
15:30 PIERWSZY KROK Hamburg (Altona) Kirchenstraße 40 Niemcy Intergrupa Hamburg Polski, Sprzedaż literatury AA, Zamknięte