GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
16:00 Dąb Zegrze Południowe Warszawska 13 Województwo Mazowieckie Intergrupa Leszczyńska Otwarte, Potwierdza uczestnictwo
18:00 Ku Słońcu Kościan Śmigielska 53 Województwo Wielkopolskie Intergrupa Leszczyńska Zamknięte
18:00 Odrodzenie Kościan plac Paderewskiego 2 Województwo Wielkopolskie Intergrupa Leszczyńska Zamknięte