GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
10:00 Górka Tymczasowo zawieszony Radecznica - Szpital Klasztorna 4 Województwo Lubelskie Intergrupa Zamojska Otwarte, Polski, Tymczasowo zawieszony
16:15 Lepsze Jutro Tymczasowo zawieszony Zamość - Akademicka Akademicka 10 Województwo Lubelskie Intergrupa Zamojska Otwarte, Polski, Sprzedaż literatury AA, Tymczasowo zawieszony