GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
15:45 Azyl
Zamość -ZK
Hrubieszowska 40 Województwo Lubelskie Intergrupa Zamojska Polski, Sprzedaż literatury AA, Zamknięte
18:00 Padwa
Zamość - Planty
Peowiaków 66 Województwo Lubelskie Intergrupa Zamojska Polski, Sprzedaż literatury AA, Zamknięte
19:00 Roztocze
Józefów
Wojska Polskiego 6 Województwo Lubelskie Intergrupa Zamojska Dostęp dla wózków inwalidzkich, Polski, Zamknięte