GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
10:00 Górka
Radecznica - Klasztorna
Klasztorna 4 Województwo Lubelskie Intergrupa Zamojska Otwarte, Polski
16:00 Lepsze Jutro
Zamość - Wyszyńskiego
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 5 Województwo Lubelskie Intergrupa Zamojska Otwarte, Polski, Sprzedaż literatury AA