GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:30 Źródło
Wydminy
Grunwaldzka 41 Województwo Warmińsko-Mazurskie Intergrupa Ełcka Otwarte, Polski
18:00 Piękna
Ełk
Piękna 16 Województwo Warmińsko-Mazurskie Intergrupa Ełcka Polski, Zamknięte
19:00 Jaćwing
Gołdap
Żeromskiego 8A Województwo Podlaskie Intergrupa Ełcka Otwarte, Polski
19:00 Arka
Pisz
Wołodyjowskiego 2 Województwo Warmińsko-Mazurskie Intergrupa Ełcka Polski