GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Krok Po Kroku
Nowy Sącz - Kazimierza Wielkiego
Kazimierza Wielkiego 1 Województwo Małopolskie Intergrupa Sądecka Polski, Zamknięte