GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Krok Po Kroku Nowy Sącz - Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego 1 Województwo Małopolskie Intergrupa Sądecka Zamknięte