GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
17:00 Pokora Ciechanów Maksymiliana Marii Kolbe 39 Województwo Mazowieckie Intergrupa Fara Otwarte
18:00 Abba Glinojeck Targowa 6 Województwo Mazowieckie Intergrupa Fara Zamknięte