GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 AA Hildesheim
Hildesheim
Friedrich-Lekve-Straße 7 Niemcy Intergrupa Dolna Saksonia Otwarte, Polski
18:30 Tradycja 1
Berlin
Gierkezeile 39 Niemcy Intergrupa Dolna Saksonia Otwarte, Polski