GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
Północ AA HILDESHEIM HILDESHEIM Friedrich-Lekve-Straße 7 Niemcy Intergrupa Dolna Saksonia Otwarte, Polski