GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
11:00 Zawierzenie Doylestown – PA 18901 USA 654 Ferry Rd Wybrzeże Wschodnie Polski