GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:30 Grupa AA Cardiff 174 Newport Rd Wielka Brytania Intergrupa Middlands Polski