GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 OBLUBIENIEC Coventry Springfield Rd Wielka Brytania Intergrupa Middlands Polski, Sprzedaż literatury AA, Zamknięte