GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Płomień
Darlington
Barnard St Wielka Brytania Intergrupa Middlands Polski, Zamknięte
19:30 Uwolnienie
Northampton
63c Gold St Wielka Brytania Intergrupa Middlands Polski