GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
18:00 Nie Jesteś Sam Augsburg Don-Bosco-Platz 3 Niemcy Intergrupa Bawiaria Polski
20:00 Znalazłem Ludwigsburg Stuttgarter Str. 12 Niemcy Intergrupa Bawiaria Polski