GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
09:30 Przebudzenie Monachium Thalkirchner Str. 190 Niemcy Intergrupa Bawiaria Polski
14:00 Monachium Monachium Weyprechtstraße 75 Niemcy Intergrupa Bawiaria Polski, Zamknięte