GodzinaDistanceMityngLokalizacjaAdresObszarStruktura AATypy
19:00 Obersendling Monachium Tölzer Str. 17 Niemcy Intergrupa Bawiaria Otwarte